Το λεξικό του social media marketer

Σήμερα στο χώρο του διαδικτύου τα πράγματα αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς. Κάθε μέρα εμφανίζονται καινούργιες εφαρμογές, ενώ οι υπάρχουσες συνεχίζουν να εξελισσονται και να προσθέτουν νέα χαρακτηριστικά. Μόλις ένα χρόνο πριν είδαμε την εμφάνιση του Google+ και του Facebook Timeline. Ακόμα και το Merriam-Webster...

read more