Τι λένε για εσάς..;

Αυτό το blog post είναι δεύτερη ανάρτηση από το post στο blog της Cubik-s. Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται εδώ: http://www.cubik-s.com/blog/τί-λένε-για-εσάς Ωραία λοιπόν..! Δημιουργήσατε προφίλς στα κυριότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης! Δημιουργήσατε και μια στρατηγική γύρω απο αυτά και θέσατε στόχους ως προς αυτά. Άντε και...

read more